Poprzedni  Indeks zdjęć Następny

Już po deszczu. Widok z brzegu zbiornika Sudety na Bielawę i zakłady "Bielbaw"

046.jpg

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons