Poprzedni  Indeks zdjęć Następny

Zaasfaltowany przejazd kolejowy w Nowej Bielawie. Brukowana droga (ul. Nowobielawska) biegnie równolegle do potoku Bielawica. W oddali widać dawny budynek stacyjny

055.jpg

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons