Poprzedni  Indeks zdjęć Następny

Dzikowiec. Wiadukt na drodze lokalnej. Tutaj Kłopot postanowił się wykąpać i wskoczył do obmurowanego koryta potoku. Gdy zbierałem się już, by po niego wejść, wyskoczył jak gdyby nigdy nic pokonując prawie bez wysiłku ponad metrową pionową ścianę

101.jpg

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons