Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Granica Nowej Rudy i Dzikowca. Tor, po którym szliśmy przez ostatnie kilkaset metrów, jest wykorzystywany jako bocznica przez kopalnię gabra w Nowej Rudzie-Słupiec

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons