Poprzedni  Indeks zdjęć Następny

Wiadukt nad potokiem Witoszówka i ogródkami działkowymi na odcinku Świdnica Miasto — Świdnica Przedmieście

023.jpg

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons