Poprzedni  Indeks zdjęć Następny

Widok na północ. Dobrze widać ostrogi chroniące filary przed nurtem rozlanej rzeki i niesionymi przez nią przedmiotami mogącymi stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo (np. pniami drzew)

086.jpg

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons