Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Wiadukt na granicy Lubachowa i Zagórza Śląskiego — widok w stronę Lubachowa. Tor przechodzi tutaj na lewą stronę drogi, która znajduje się nieco poniżej, około 150 metrów od niego w linii prostej

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons