Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Krótki odpoczynek na trasie z wiaduktem i zamkiem Grodno w tle

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons