Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Pozostałości wiaduktu na drodze lokalnej na wysokości szkoły (jest za skarpą po prawej stronie), około 600 m za stacją w Jugowicach

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons