Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

…i z dołu, od strony Jedliny. To i dwa następne zdjęcia zrobiono tydzień później, co łatwo poznać po wyglądzie nieba :)

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons