Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Wysoki nasyp za wiaduktem, przy pierwszych zabudowaniach Jedlinki

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons