Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Na chwilę schodzimy z torowiska na równolegle biegnącą drogę — gąszcz drzew i krzewów jest trudny do przebycia…

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons