Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Jeszcze jedno spojrzenie za siebie. Uważne oko dostrzeże fragment szyny i stalowe podkłady

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons