Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Warto zwrócić uwagę na nietypowy przekrój przekopu — dolna część ścian bocznych jest przesunięta o kilkadziesiąt centymetrów do osi podłużnej. Jaki był powód takiego zaprojektowania tego obiektu?

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons