Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Data na zworniku mówi, że właśnie obchodzimy setne urodziny budowy, rozbudowy bądź przebudowy przekopu

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons