Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Głuszyca Górna (niem. Ober Wüstegiersdorf, polska nazwa powojenna Bystrzyck Górny) — na tym kawałku tynku skumulowała się historia tych ziem z ostatnich kilkudziesięciu lat

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons