Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Zarośnięta rynna odprowadzająca wody opadowe z wykopu, w którym przeprowadzono torowisko. Wyraźnie widać schodkowy przekrój rynny — takie rozwiązanie pomaga wyhamować impet wody spływającej w dużych ilościach po ulewnych deszczach i zapobiega podmywaniu torowiska

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons