Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Fragment portalu nowszego z dwóch równoległych tuneli pod Świerkową Kopą. Tym razem podpis pod datą głosi "Rietzsch — Frevert — Buddenberg". Ostatni człon napisu (nazwisko?) został zatem zmieniony — porównaj napisy na portalach tuneli pod Wołowcem Małym oraz pod Sajdakiem.

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons