Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Rynna odprowadzająca wody opadowe niedaleko wlotu do tuneli pod Świerkową Kopą.
Małe dzieło sztuki inżynieryjnej

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons