Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Stacja w Ludwikowicach Kłodzkich. Jako jedyna mała stacja na trasie posiada stalową wiatę opartą na pojedynczych stalowych filarach nad wąskim peronem, być może ze względu na ograniczoną przestrzeń, w jakiej ją wybudowano — pierwotnie bowiem umiejscowiona była po drugiej stronie wiaduktu, który zaczyna się kilkadziesiąt metrów za stacją w kierunku Kłodzka

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons