Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Wiadukt nad ul. Zatorze i okolica. W głębi można dostrzec szyb kopalni "Nowa Ruda" (pole "Piast") w Nowej Rudzie. Zbiornik z wodą na pierwszym planie pełnił ponoć rolę zbiornika przeciwpożarowego.

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons