Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Jeden z filarów wiaduktu nad ul. Zatorze i potokiem Piekielnica w Nowej Rudzie. Zastanawiające jest "mijanie się" stopni do (zamurowanej?) wnęki. Vis-a-vis, w kolejnym filarze, znajduje się taka sama konstrukcja

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons