Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Jeden z domów w Nowej Rudzie przy ul. Piłsudskiego. Wejście do niego jest ciekawe i zawiera akcenty kolejowe: konstrukcja opiera się na dwóch szynach :)

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons