Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Rynek i ratusz w Nowej Rudzie. Wyraźnie widać znaczne pochylenie placu w kierunku północno-zachodnim

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons