Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Wiadukt kolejowy nad ul. Armii Krajowej w Nowej Rudzie. Ćwierć kilometra niżej jest rynek

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons