Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Z powrotem na torach. Zbliżamy się do stacji kolejowej w Nowej Rudzie — nastawnia i wjazd od strony Wałbrzycha

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons