Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Za zakrętem, po prawej stronie, stoi budynek dworca w Nowej Rudzie. Budynek po lewej stronie to magazyn spedycyjny

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons