Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Magazyn przy dworcu w Nowej Rudzie. Dzisiaj korzysta z niego hodowca gołębi i jego ptaki

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons