Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Widok na zabudowania Nowej Rudy na prawym brzegu Włodzicy (os. Nowe)

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons