Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Pozostałości wiaduktu na drodze leśnej w okolicy Włodowic — widok w kierunku Kłodzka. Wzbudził nasze zdziwienie jako jedyny rozebrany wiadukt na całej trasie. Według jednego ze źródeł zlikwidowano go we wczesnych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na wniosek straży pożarnej. Jego drewniana konstrukcja dość często ulegała zapaleniu od iskier z kominów przejeżdżających lokomotyw, a że znajdował się na sporadycznie uczęszczanej leśnej drodze, rozebrano go bez żalu.

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons