Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Jeszcze jeden niemy świadek historii. Napis na szynie głosi "Königshütte 1939" — jeszcze rok wcześniej Chorzów, a wraz z nim Huta Królewska należały do Polski i na wyprodukowanych w niej szynach wybijano "Huta Królewska 1938" — porównaj z tym zdjęciem z Nowej Rudy

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons