Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Opuszczony magazyn spedycyjny z resztkami toru przy rampie wyładowczej i zniszczonym kozłem oporowym

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons