Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

"Obiad" na stacji w Gorzuchowie Kłodzkim. Tutaj niestety kończy się nasza wędrówka. Do Kłodzka zostało nieco ponad 7 km, ale ostatni odcinek (ze Ścinawki Średniej) był prawdziwą męczarnią dla moich stóp. Buty wytrzymały, ale wkładki są w strzępach

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons