Poprzedni  | Indeks zdjęć  |  Następny

Stacja w Gorzuchowie Kłodzkim od frontu. Dopiero teraz uświadamiamy sobie, że wszystkie zdjęcia wykonane są z torów — nie mamy żadnej dokumentacji trasy "z zewnątrz" — budynków stacyjnych, nastawni, magazynów, wiaduktów i mostów, nie licząc kilku zdjęć wiaduktów w Nowej Rudzie

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons