Całkowite zaćmienie Słońca w Zambii — 21 czerwca 2001

Poniższe zdjęcia zostały wykonane 21 czerwca 2001 roku w okolicach miejscowości Kalenda w Zambii (14°35´ S, 26°27´ E, ok. 1300 m n.p.m.) podczas całkowitego zaćmienia Słońca, które trwało tam 3m37s. Więcej informacji o tym zjawisku znajdziesz tutaj. Opis ekspedycji jest w tym miejscu.

Zamieszczone poniżej zdjęcia są wspólnego autorstwa Tomasza Mazura i Tomasza Lewickiego. Fotografie fazy całkowitej zostały wykonane za pomocą aparatu fotograficznego Canon EOS 5 z teleobiektywem apochromatycznym Sigma (f=400 mm) na profesjonalnej kliszy czarno-białej Kodak TMY 400 przez filtr polaryzacyjny. Fotografie fazy częściowej wykonano aparatem fotograficznym Zenit 12S z teleobiektywem Tair 3S oraz telekonwerterem 2x (f=600 mm). Kliszę Kodak TMY 400 dostarczył dr Jean-Rene Gabryl z Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego w Brukseli. W Belgii dokonano także kalibracji kliszy przed jej naświetleniem, obróbki naświetlonego materiału oraz digitalizacji zdjęć przy pomocy skanera Nikon LS2000 w rozdzielczości 2700 dpi.

Uwaga dotycząca czasu: jak wspominamy w opisie wyprawy, notatki zawierające dokładne momenty wykonania każdej fotografii oraz inne parametry zdjęć zaginęły w Zambii. Jedyny parametr, jaki można podać, to czas ekspozycji każdej klatki podczas zaćmienia całkowitego, gdyż zdjęcia były wykonywane według ułożonego wcześniej programu. Liczba przesłony jest stała na wszystkch fotografiach i wynosi 13.

Tutaj natomiast możesz obejrzeć wykres ilustrujący zmiany temperatury powietrza podczas zaćmienia. Pomiar został wykonany przez Arka Kalickiego, który obserwował zaćmienie dalej na północny zachód niż my (odwiedź jego stronę!), jednak przebieg krzywej jest bardzo zbliżony do naszych wyników (które — jak piszemy wyżej — zaginęły wraz z plecakiem). Na wykresie dobrze widać ciekawe zjawisko: po zakończeniu zaćmienia całkowitego temperatura spadała nadal, i to prawie o 3° C, mimo że Słońce już grzało. Dziękujemy Arkowi za udostępnienie jego danych.

Na niektórych zdjęciach fazy częściowej widoczny jest niebieski odblask, spowodowany nierównym naciągnięciem folii mylarowej na oprawę filtru. Na pojedyńczych fotografiach można także dostrzec plamy w fotosferze Słońca (dolna połowa tarczy).

Zdjęcie fazy całkowitej powstało w efekcie złożenia 6 pojedyńczych fotografii, aby uwidocznić różne struktury bliższej (krótsze czasy ekspozycji) i dalszej (dłuższe czasy ekspozycji) korony oraz zmiany wywołane obrotem filtru polaryzacyjnego.

Podczas oglądania zdjęć fazy częściowej (przed i po zaćmieniu całkowitym) zwróć uwagę, iż Księżyc nasuwa się na Słońce z lewej strony, a nie z prawej, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w naszych szerokościach geograficznych (poniższe zdjęcia zostały wykonane na południowej półkuli Ziemi). Możesz porównać je z fotografiami zaćmienia częściowego z 11 sierpnia 1999 r., wykonanymi na Węgrzech. Poczytać o zaćmieniach możesz natomiast tutaj.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg
05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg
09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg
13.jpg Mapa świata Mapa Afryki Mapa Zambii
Mapa z miejscem obserwacji Wykres temperatury

[ Astronomia | Strona główna | Opis wyprawy | Informacje techniczne | Nowości | Mapa strony | PGP ]

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2007 r.


© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons Spam Poison Valid XHTML Valid CSS2 Kubuntu KDE Desktop Environment AmaroK — odkryj na nowo swoją muzykę
Strona stworzona przy pomocy Quanta Plus