Prawa autorskie i zasady licencjonowania twórczości — WYŁĄCZENIA

Jak wyjaśniam w tym dokumencie, prawie wszystkie elementy tej strony (rozumianej jako całość serwisu znajdującego się pod adresem http://stalker.republika.pl) są objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, z której zwięzłym podsumowaniem możesz zapoznać się tutaj, natomiast z pełną treścią — tutaj. Świadczy o tym symbol graficzny Creative Commons License widniejący na większości podstron.

Istnieją jednak pewne fragmenty strony, które nie są mojego autorstwa, przez co nie czuję się uprawniony do objęcia ich w/w licencją:

W związku z wątpliwościami co do publikacji niektórych tekstów obcych autorów wyjaśniam, że nie roszczę sobie praw autorskich do tych tekstów, dbając o wyraźną informację, kto jest autorem lub współautorem. Jedyne, o co proszę, to podanie źródła do wersji elektronicznej, w której przygotowanie włożyłem sporo czasu i pracy.

Plakat prezentujący akcję o nazwie Podbój Polskich Planetariów objęty jest inną wersją licencji Creative Commons — Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Dozwolone jest drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie plakatu w niezmienionej formie, z podaniem autorstwa. Niedozwolone jest wykorzystanie plakatu do celów komercyjnych bez uzyskania mojej pisemnej zgody. Plakat jest przygotowany w formacie A0 jako plik PDF i “waży” 2 MB (pobierz). Jeśli potrzebujesz wersji w języku angielskim, napisz do mnie.

[ Strona główna | Frombork | Astronomia | Podróże | Rozmaitości | Nowości | Mapa strony | PGP ]

© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons Spam Poison Valid XHTML Valid CSS2 Kubuntu PageRank