Przejście Wenus przed tarczą Słońca — 8 czerwca 2004 — dane dla Polski

Odwiedź polską stronę programu VT-2004

VT-2004

Przejście Wenus na tle tarczy Słońca będzie chronologicznie drugim z trzech zjawisk zakryciowych, jakie czekają polskich miłośników astronomii w 2004 roku. Pozostałe to pierwsze i drugie całkowite zaćmienie Księżyca.

Tranzyt Wenus będzie widoczny na dużym obszarze Ziemi (mapa). Będzie to pierwsze od 122 lat (dokładnie: od 6 grudnia 1882 r.) takie zjawisko i zaledwie siódme od chwili wynalezienia teleskopu na początku XVII wieku. Rozpocznie cykl 18 tranzytów Wenus widocznych w III tysiącleciu i potrwa ponad 6 godzin. Kolejne nastąpi 6 czerwca 2012 r. i będzie widoczne w naszym kraju jedynie w końcowej fazie.

Kontakty definiuje się podobnie jak w przypadku zaćmień Słońca:

1. kontakt — pierwsze zewnętrzne zetknięcie tarcz
2. kontakt — pierwsze wewnętrzne zetknięcie tarcz
3. kontakt — ostatnie wewnętrzne zetknięcie tarcz
4. kontakt — ostatnie zewnętrzne zetknięcie tarcz

Środek zjawiska to moment, w którym środki tarcz planety i Słońca są oddalone na najmniejszą odległość, zwaną minimalną separacją.

Średnica kątowa Słońca: 1890.8", średnica kątowa Wenus: 57.8". Dane dla Polski są następujące (wszystkie momenty podane w czasie uniwersalnym UT):

Miasto 1. kontakt 2. kontakt Środek zjawiska 3. kontakt 4. kontakt Minimalna separacja
Gdańsk 5h19m28s 5h39m04s 8h21m39s 11h03m05s 11h22m25s 640.4 "
Kraków 5h19m40s 5h39m04s 8h21m56s 11h03m26s 11h22m42s 639.2 "
Olsztyn 5h19m28s 5h39m02s 8h21m36s 11h03m04s 11h22m23s 640.1 "
Poznań 5h19m37s 5h39m13s 8h21m53s 11h03m20s 11h22m39s 640.1 "
Szczecin 5h19m36s 5h39m14s 8h21m54s 11h03m20s 11h22m40s 640.6 "
Warszawa 5h19m32s 5h39m05s 8h21m42s 11h03m10s 11h22m28s 639.6 "
Wrocław 5h19m41s 5h39m16s 8h21m59s 11h03m27s 11h22m45s 639.7 "

Poprzednie | Następne


[ Strona programu VT-2004 | Więcej informacji o tym zjawisku | Mapa świata | Przyszłe zaćmienia | Przejścia planet w teorii | Strona główna ]


© 1999–2018 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons Spam Poison Valid XHTML Valid CSS2 Kubuntu KDE Desktop Environment AmaroK — odkryj na nowo swoją muzykę
Strona stworzona przy pomocy Quanta Plus