Wykłady dla studentów w WWSIS

Na tej stronie umieściłem kilka prezentacji w formacie PDF przygotowanych na potrzeby wykładów, które prowadziłem we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej w roku akademickim 2006/07. Objęte są — podobnie jak niemal wszystkie materiały na mojej stronie — licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (więcej informacji o prawach autorskich tutaj).

pojęcie systemu operacyjnego, podział systemów operacyjnych
pliki i systemy plików
bezpieczeństwo systemów komputerowych
sieci komputerowe
alternatywne systemy operacyjne
wstęp, terminologia
składowanie danych
kompresja danych i formaty plików graficznych
skanowanie dokumentów i techniki rozpoznawania znaków

[ Astronomia | Podróże | Frombork | Rozmaitości | Strona główna | Informacje techniczne | Nowości | Mapa strony | PGP]


© 1999–2017 by Tomasz Lewicki

Dobra strona!

Creative Commons Spam Poison Valid XHTML Valid CSS2 Kubuntu PageRank